Booking.com
Nuolaida viešbučiuiSpausk ir atgauk 10 % nuo viešbučiui išleistos sumos.

Ką turime žinoti apie atleidimą iš darbo? Konsultuoja advokatai Kaune

advokatai kauneĮtempti darbdavio ir darbuotojo santykiai – itin dažna problema, neretai pasiekianti teisininkų kabinetus. Advokatai Kaune teigia, kad vienas dažniausių sunkumų – atleidimo iš darbo procedūros. Ne paslaptis, kad daugelis darbdavių, nusprendę atsisakyti vieno ar kito darbuotojo paslaugų, spaudžia juos pasirašyti dokumentą, liudijantį darbuotojo norą palikti darbovietę. Tiesa, toks sprendimas reikštų bet kokių pretenzijų ar piniginių kompensacijų atsisakymą. Gana dažnas sprendimas – darbuotojo atleidimas už nusižengimus. Advokatai primena, kad šioje situacijoje būtina žinoti savo teises ir laiku jas apginti.

Darbo kodeksas numato, kad darbuotojo pareiga yra dirbti sąžiningai ir dorai, laiku vykdyti darbdavio nurodymus, laikytis darbo normų ir drausmės, vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, negadinti darbdavio turto ir tausoti darbo aplinką. Atsižvelgdamas į minėtąjį teiginį, dažnas darbdavys nusprendžia atleisti darbuotoją, teigdamas, kad šis netinkamai vykdo (arba visai nevykdo) savo pareigų, todėl darbuotojas atleidžiamas dėl savo kaltės.

Advokatai Kaune primena, kad siekiant išvengti nemalonių staigmenų, būtina atidžiai perskaityti darbo sutartį. Joje turi būti numatytos darbuotojo pareigos ir funkcijos. Jei darbuotojas nevykdo šiame dokumente numatytų užduočių, darbdavys jam gali skirti drausminę nuobaudą. Iš kitos pusės, darbdavys neturi teisės bausti darbuotojo už pareigų, neįrašytų į darbo sutartį, nevykdymą. Jei darbuotojo pareigos nėra aprašytos, pvz., darbo sutartyje nurodytas vien tik pareigų pavadinimas, arba tuo atveju, kai dokumentas, kuriame nurodytos pareigos, nėra darbuotojo pasirašytas, visos darbuotojui skirtos drausminės nuobaudos gali būti laikomos nepagrįstos ir neturinčios teisinės galios.

Jei darbuotojas pažeidžia darbo sutarties sąlygas, jam gali būti skirtos kelių tipų drausminės nuobaudos: pastaba, papeikimas arba atleidimas iš darbo. Darbdavys turi teisę savo iniciatyva be įspėjimo nutraukti darbo sutartį, jei darbuotojas nerūpestingai atlieka savo pareigas arba kitais būdais pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai (per paskutiniuosius metus) darbuotojui bent vieną kartą buvo taikyta viena ar kita drausminė nuobauda. Darbo sutartis gali būti nutraukta ir tuo atveju, jei darbuotojas padaro šiurkščių pažeidimų.

Advokatai Kaune primena, kad darbdavys negali skirti kelių drausminių nuobaudų už vieną pažeidimą, t. y. darbdavys negali atleisti darbuotojo už pažeidimą, kuriam buvo taikyta papeikimo nuobauda, tačiau esant kitam pažeidimui darbdavys gali taikyti kitą drausminę nuobaudą, pvz., atleidimą iš darbo. Vis dėlto, skiriant nuobaudas, būtina įvertinti darbo drausmės nesilaikymo sunkumą ir pasekmių dydį. Be to, būtina įvertinti pažeidimo aplinkybes ir kasdienį darbuotojo elgesį, todėl, jei darbdavio taikoma drausminė nuobauda neatitinka pažeidimo svarbos, tokia nuobauda gali būti laikoma nepagrįsta ir negaliojanti.

Facebook Comments