Booking.com
Nuolaida viešbučiuiSpausk ir atgauk 10 % nuo viešbučiui išleistos sumos.

Įmonių steigimas. Individuali įmonė

įmonių steigimasIndividuali įmonė – tai tokia įmonė, kuri priklauso vienam fiziniam asmeniui arba šeimai, o įmonės savininko turtinė atsakomybė yra neribota, tai yra įmonės turtas nėra atskirtas nuo asmens turto, todėl už įmonės skolas savininkas atsako visu savo asmeniniu turtu, o ne tik pradinėmis investicijomis į verslą. Individualių įmonių steigimas, valdymas, veikla, pertvarkymas, likvidavimas bei jų savininkų teisės ir pareigos yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatyme.

Individualių įmonių įsteigimo privalumai yra šie: tokių įmonių steigimas yra paprastas, sprendimus dėl įmonių veiklos priima patys savininkai, savininko darbo pajamos apmokestinamos tik vieną kartą. Tokių įmonių trūkumai: pirmiausia, tai neribota turtinė atsakomybė, taip pat ribotos kapitalo didinimo galimybės. Tokios įmonės ne visada turi galimybių samdytis kvalifikuotus specialistus. Jeigu įmonės savininkas miršta, įmonė likviduojama.

Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Savininkas gali būti tik vienas. Individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku. Jo teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kiti įstatymai bei įmonės nuostatai.

Individuali įmonė yra laikoma įsteigta tada, kai ji įregistruojama juridinių asmenų registre. Tam turi būti paskirtas įmonės vadovas tuo atveju, jei jis nėra individualios įmonės savininkas, taip pat juridinių asmenų registrui turi būti pateikti įmonei įregistruoti reikalingi dokumentai, jie yra išvardinti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Individualios įmonės steigėjas yra laikomas individualios įmonės savininku. Individualios įmonės savininkas gali keisti įmonės nuostatus, paskirti įmonės vadovu kitą asmenį, jei tai nustatyta įmonės nuostatuose, jį atšaukti, įmonės vardu sudaryti su juo darbo ar civilinę sutartį. Jis tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu tai nustatyta įmonės nuostatuose ir įmonės vadovu yra paskirtas kitas asmuo. Gali steigti filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą ir tvirtinti jų nuostatus. Taip pat pertvarkyti įmonę, įstatymų numatytais atvejais ją reorganizuoti arba likviduoti. Įmonės savininkas gali gauti įmonės pelną, paimti įmonės kasoje esančius pinigus, kaip avansą savo asmeniniams poreikiams, paimti iš individualios įmonės turtą, gauti likviduojamos įmonės turtą, likusį po atsiskaitymo su kreditoriais, gauti visą informaciją apie įmonės veiklą ir susipažinti su visais jos dokumentais, jeigu įmonės vadovu yra paskirtas kitas asmuo, ir pan. Individualią įmonę valdo vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir įmonės vadovas, jeigu įmonės nuostatai nenustato kitaip.

Facebook Comments