Individuali įmonė – tai tokia įmonė, kuri priklauso vienam fiziniam asmeniui arba šeimai, o įmonės savininko turtinė atsakomybė yra neribota, tai yra įmonės turtas nėra atskirtas nuo asmens