Seimas priėmė naujos redakcijos Loterijų įstatymą

 

Seimas priėmė naujos redakcijos Loterijų įstatymo projektą Nr. XIIIP-3750, kuriuo stiprinama loterijų žaidėjų apsauga, užtikrinamas skaidrus loterijų veiklos reglamentavimas, griežtesnė iš loterijų gautų pajamų naudojimo kontrolė.

Siekiant skaidresnio loterijų organizatorių 8 procentų nominaliosios išplatintų loterijos bilietų vertės privalomai skiriamos paramos paskirstymo ir panaudojimo, įstatyme įtvirtinta, kad paramos dalyku gali būti tik pinigai. Taip pat nustatyta, kad tiek loterijų organizatoriai, tiek ir paramos gavėjai privalo tvarkyti teikiamos ir gaunamos paramos apskaitą ir teikti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Paramos gavėjui nustatyta pareiga atlikti nepriklausomą auditą ir audito išvadą skelbti viešai, jeigu gaunama parama viršija 10 tūkst. eurų per metus.

Įstatyme įtvirtinti ribojimai loterijų reklamai ir loterijų žaidėjų amžiui. Priimtu teisės aktu Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama loterijų reklama vaikams ir paaugliams skirtuose renginiuose, laikraščiuose, žurnaluose, knygose, radijo ir televizijos laidose, interneto svetainėse, taip pat neleidžiama išmokėti laimėjimų jaunesniems nei 16 metų amžiaus asmenims.

Naujos redakcijos įstatyme nustatyti reikalavimai loterijų įrenginiams, loterijų bilietams, draudžiama azartinių lošimų simbolika, naudojimas. Taip pat reikalavimas loterijų bilietų spausdinimui, bilietų spausdinimo proceso kontrolės užtikrinimas, nustatomos aiškesnės licencijavimo sąlygos ir tvarka.

Interneto ryšiu loterijose dalyvaujantiems loterijos žaidėjams sudaryta galimybė prisijungus prie loterijos žaidėjo sąskaitos loterijų organizatoriui pateikti prašymą riboti didžiausią pinigų sumą, kurią loterijos žaidėjas gali išleisti loterijos bilietams per mėnesį, ir (arba) nusistatyti paros laiko limitą, kuriam suėjus loterijos žaidėjui turės būti nutraukta galimybė dalyvauti loterijose. Siekiant, kad šios priemonės būtų efektyvios, pakeisti prašyme nurodytus pageidavimus loterijos žaidėjas galės ne anksčiau kaip praėjus mėnesiui nuo prašymo pateikimo dienos. Loterijų organizatorius privalės užtikrinti loterijos žaidėjo pasirinktų apribojimų įgyvendinimą.

Įstatymu nustatyti reikalavimai loterijų organizatoriams – šia veikla verstis gali tik finansiškai patikimi, nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys.

Siekiant užtikrinti efektyvią loterijų organizatorių finansinės veiklos priežiūrą ir kontrolę, siūloma nustatyti jiems draudimą užtikrinti kitų asmenų (fizinių ar juridinių) bet kokių prievolių įvykdymą ir teikti kitiems asmenims paskolas, taip pat draudimą didžiosios loterijos organizatoriui verstis kita ūkine ar komercine veikla, išskyrus veiklą, susijusią su loterijos bilietų platinimu (sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl loterijos bilietų platinimo).

Priimtu įstatymu ketinančiai gauti licenciją bendrovei (dokumentų licencijai gauti pateikimo metu) ir licenciją turinčiai bendrovei bus taikomi apribojimai: bendrovė negalės užtikrinti kitų asmenų (fizinių ar juridinių) bet kokių prievolių įvykdymo ir teikti kitiems asmenims (fiziniams ar juridiniams) paskolų. Tokia bendrovė taip pat privalės būti nepriekaištingos reputacijos.

Įstatymas priimtas už balsavus 75, nė vienam nebuvus prieš, 15 Seimo narių susilaikius. Jis įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Facebook Comments