NLŽVA verdiktas: Finansų ministerijos siūlomas „minkštas“ priemones būtina keisti esmine lošimo paslaugų rinkos struktūros pertvarka

Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija pateikė savo išvadą dėl Finansų ministerijos derinimui pateikto Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo projekto. Asociacija konstatuoja, kad projektu bandomos spręsti neva aktualios problemos, tačiau autoriai sugeba nepamatyti „dramblio kambaryje“ – rinką iškraipiusių didžiausios socialinės rizikos nuotolinių A kategorijos ir stalo lošimų. Nekeičiant šios pamatinės problemos – rinkos struktūros – bandymai „minkštosiomis“ priemonėmis keisti probleminio lošimo tendencijas yra fiktyvūs ir tik užkonservuos problemų priežastis.

„Būtina keisti dabartinę rinkos struktūrą, kurioje dominuoja didžiausios socialinės rizikos ir aukščiausios pinigų plovimo rizikos paslaugos (nuotoliniai lošimai A kategorijos automatais ir stalo lošimai). Dėl nevaldomos būtent šių paslaugų plėtros (po nuotolinių lošimų įteisinimo 2016 metais) ženkliai ir didėjo lošimo paslaugų vartojimas, o tai lėmė išaugusias rizikas. Todėl teisinio reguliavimo priemonėmis turi būti apribotos ar net visai pašalintos (uždraustos) šios pagrindinės nuotolinio lošimo paslaugos – nuotoliniai A kategorijos ir stalo lošimai“, – sakė Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius.

Pagal oficialius rinkos duomenis, kuriuos skelbia Lošimų priežiūros tarnyba, matyti, jog po nuotolinių lošimų paslaugų įteisinimo nuo 2016 metų pradžios lošimo paslaugų kardinaliai pasikeitė – antžeminiai nuosaikūs lošimai traukėsi, o nuotoliniai lošimai ir loterijos sparčiai augo. O būtent nuotolinės lošimo paslaugos yra pagrindinė socialinių rizikų ir žalos priežastis – čia absoliučiai dominuoja neribotų statymų ir laimėjimų paslaugos, kur ir koncentruojasi probleminiai lošėjai.

Pasak Liutauro Ulevičiaus, bendrai Finansų ministerijos ir Lošimų priežiūros tarnybos parengtas projektas yra neišbaigtas, keliami tikslai nėra susieti su bazine situacijos analize ir nepagrindžia siūlomų pokyčių adekvatumo bei reikalingumo. Projekte teikiami pasiūlymai yra eklektiški ir nėra pateikta racionalių argumentų, kaip jie padės spręsti deklaruojamą (kas irgi nėra įrodyta) grėsmingą probleminio lošimo paplitimo situaciją. Be to, projekte, prieštaraujant ES teisei ir moderniai lošimo paslaugų rinkai, nepagrįstai neįtraukiami loterijų organizatoriai, ypač – nuotolinių loterijų, kur siūlomi lošimai iki 20 € vienkartinio statymo dydžio, o laimėjimai iki 500 tūkst. €, kas iš esmės atitinka didžiausios rizikos nuotolinių lošimų parametrus.

Vertindama aukščiau išdėstytas išvadas ir sistemines teisinio reguliavimo ydas, matydama akivaizdų naujos redakcijos Lošimo paslaugų įstatymo poreikį, NLŽVA ragina suburti plačią Darbo grupę, kuriai būtų suteikti pakankami ištekliai ir įgaliojimai duomenų rinkimui, situacijos apibendrinimui, rekomendacijų parengimui ir įstatymo projekto parengimui.

***

Pilną NLVŽA išvadą (8 psl. PDF) galite atsisiųsti iš asociacijos interneto svetainės:

Interneto svetainės www.losimai.eu skiltyje „Valstybei teikti raštai“

Apie Nacionalinę lošimų ir žaidimų verslo asociaciją:

Nuo 1994 metų Lietuvoje veikianti Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija, 2023 metais pasikeitus dalininkų struktūrai, dėmesį telkia į ekspertinę lošimo paslaugų rinkos analizę ir visuomenės švietimą. Asociacija kuria video laidų „Atverstos kortos“ ciklą „YouTube“ platformoje (www.youtube.com/@NLZVA), 2021 metais yra išleidusi Lietuvos lošimo paslaugų rinkos apžvalgą „Lošimų rinkos apžvalga Lietuvoje. Žalioji knyga“ (www.losimai.eu/zalioji-knyga), rėmė MRU mokslininkų 2017 ir 2022 metais atliktus lošimo paslaugų paplitimo tyrimus.

Pranešimą paskelbė: Liutauras Ulevičius, Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija

Facebook Comments