Booking.com
Nuolaida viešbučiuiSpausk ir atgauk 10 % nuo viešbučiui išleistos sumos.

Automobilio kondicionierius: nauda ir grėsmė

autoservisas VilniujeTemperatūros pokyčiams žmogus organizmas yra gana jautrus: termometro stulpeliui nukritus žemiau nulio ar pradėjus rodyti vasarišką temperatūrą, sėstis į transporto priemonę nelabai norisi. Spiginanti saulė per keliolika minučių jūsų automobilį gali paversti pirtimi. Tuomet didžioji dalis automobilių šeimininkų prisimena tikrą išgelbėtoją – oro kondicionierių.

Anksčiau oro vėsintuvai būdavo įrengiami tik itin prabangiuose, dideliuose automobiliuose. Šiandien šis puikus mechanizmas yra komplektuojamas į didžiąją dalį kasdien naudojamų automobilių. Tačiau neretai vairuotojai gerai nežino, kaip teisingai jį prižiūrėti, kokios kondicionieriaus naudojimo taisyklės ir kokius pavojus jis kelia sveikatai. Šią informaciją jums suteiks kiekvienas autoservisas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir bet kuriame kitame mieste.

Įprastinę kondicionavimo sistemą, esančią automobilyje, sudaro kondicionieriaus radiatorius, taip pat surinkimo rezervuaras bei plėtimosi vožtuvas, garintuvas ir kompresorius. Norėdami nors kiek sužinoti apie tai, kaip veikia jūsų automobilių saloną vėsinantis mechanizmas, visų pirma reikia suprasti, kad temperatūra yra tarsi energijos (šiuo atveju, šilumos arba šalčio) intensyvumo matas. Ši energija yra savaime perduodama iš bet kurio šiltesnio kūno į kiek šaltesnį. Visi skysčiai, taip pat ir esantis kondicionieriuje, garuodamas atvėsina aplinką ir su garais besiliečiančius daiktus. Ši fizikos tiesa naudojama ne tik konstruojant kondicionierius, bet ir šaldytuvus.

Visos klimato kontrolės sistemos, kurios sugeba automatiškai palaikyti vienodą temperatūrą, jau pačios skirsto ir vėsaus oro srautus automobilyje, atsižvelgdamos į žmogaus fiziologiją. Kiek kitaip yra su įprastais kondicionieriais, valdomais vairuotojo. Jeigu jis nustatys sistemą taip, kad šalto oro srovė smarkiai pūstų į galvą, tuomet liga tikrai bus garantuota.

Automobilyje esančią ven­ti­lia­ci­jos sis­te­mą specialistai rekomenduoja su­re­gu­liuo­ti taip, kad vėsus oras nepūstų tiesiai į keleivius. Pa­tariama tik įsėdus į automobilį iš­ karto ne­nus­ta­ty­ti že­miau­sios tem­pe­ra­tū­ros, geriau vėsinti pamažu. Pučiamą orą rei­kėtų su­re­gu­liuo­ti taip, kad jo sro­vė nebū­tų per smar­ki. Šal­to oro srau­tas ne­ga­li pūs­ti tie­siai į vei­dą. An­traip iš au­to­mo­bi­lio iš­li­pu­siam žmo­gui peršalimas tikrai ga­ran­tuo­tas.

Visi tie, kurie yra skeptiškai nusistatę prieš oro kon­di­cio­nie­rius, turėtų žinoti, kad vėsinimo sistema besinaudojantys žmo­nės per­ša­li­mo li­go­mis va­sa­rą ser­ga ne dažniau kaip ir va­ži­nė­jan­tie­ji su atidarytais au­to­mo­bi­lių lan­gais. Per­pū­tus skers­vė­jui, kuris atsiranda dėl atidarytų automobilio langų, žmones daž­nai var­gi­na tiek per­ša­li­mo li­gos, tiek ir kak­lo bei nu­ga­ros skaus­mai.

Jei jūsų automobilis gana ilgai stovi saulės atokaitoje, o kondicionierių įjungėte visu pajėgumu, dėl susidariusio didelio temperatūrų skirtumo gali sutrūkti automobilio langų stiklai. Taigi, rinkdamiesi stovėjimo vietą, paieškokite pavėsio, arba, automobiliui ilgai stovėjus saulėje, pasirinkite racionalų jo vėsinimo būdą.

Jei norite itin greitai atvėsinti gana ilgai saulėje stovėjusį automobilį, tuomet atidarykite visus jo langus ar dureles ir porai minučių palikite – tegul vėdinasi. Po to viską uždarykite ir visu pajėgumu įjunkite kondicionierių, nustatykite tokį režimą, kad oras recirkuliuotų salone. Jam taip paveikus 5 minutes perjunkite režimą taip, kad oras būtų paimamas iš lauko ir tuomet nustatykite norimą temperatūrą.

Įjungę oro kondicionierių, visuomet stebėkite ir automobilio variklio šilumos indikatorių, kadangi ilgai važiuojant lėtai arba daug laiko praleidžiant miesto spūstyse, tiek klimato kontrolės sistemos, tiek ir variklis patiria papildomų apkrovas. Taip pat rūpinkitės ir kondicionieriaus radiatoriaus švara. Tuomet jis jums ilgai ir kokybiškai tarnaus.

Facebook Comments