Booking.com
Nuolaida viešbučiuiSpausk ir atgauk 10 % nuo viešbučiui išleistos sumos.

Asmens dokumentų išdavimas ir keitimas

pasasKiekvienas pilietis, sulaukęs šešiolikos metų ir gyvenantis Lietuvoje, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos pasą. Pasų poskyris priima gyventojų prašymus bei dokumentus, būtinus asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimui bei keitimui.

 

Asmens tapatybės kortelė

Asmens tapatybės kortelė yra teisiškai patvirtintas Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, nurodantis jo asmens tapatybę ir pilietybę. Ši kortelė gali būti naudojama vykstant į užsienį, t. y. lankant šalis, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi atitinkamas tarptautines sutartis.

Nuo 2009 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos piliečiams yra išduodamos modernios lustinės asmens tapatybės kortelės, kurios gali būti naudojamos ir kaip elektroninio parašo kūrimo priemonė. Asmens tapatybės kortelių elektroniniai parašai yra tvirtinami Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudarytais skaitmeniniais sertifikatais, t. y. specialiais elektroniniais dokumentais, kurie patvirtina konkretaus asmens tapatybę ir suteikia galimybę patikrinti pasirašančio piliečio elektroninį parašą. Asmens tapatybės kortelė leidžia asmeniui saugiai identifikuoti save elektroninėje erdvėje, naudotis elektroninėmis paslaugomis ir pasirašyti elektroninius dokumentus.

Asmens tapatybės kortelė, išduota piliečiui nuo 16 metų amžiaus, turi būti keičiama kas dešimt metų.

 

Lietuvos Respublikos pasas

Lietuvos Respublikos pasas yra teisinę galią turintis Lietuvos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis konkretaus žmogaus asmens tapatybę ir pilietybę. Šis dokumentas gali būti naudojamas tiek Lietuvos Respublikoje, tiek lankantis užsienio valstybėse.

Užsienio valstybėse gyvenantys piliečiai dėl paso keitimo ar jo išdavimo privalo kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Jei piliečiai gyvena arba lankose Lietuvoje, jie privalo atvykti į pasirinktą migracijos tarnybą.

 

Asmens dokumento išdavimas vaikams

Vaiko asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimui būtina pateikti Lietuvoje išduotą vaiko gimimo liudijimą.

Šešiolikos metų neturinčiam piliečiui asmens dokumentas išduodamas (arba keičiamas) vieno iš tėvų ar vaiko globėjo prašymu. Jeigu vaiko tėvai teisiškai išsiskyrę, tuomet asmens dokumentas išduodamas (arba keičiamas) vieno iš tėvų, su kuriuo teisiškai patvirtinta vaiko gyvenamoji vieta, prašymu. Kai kuriais atvejais, tarpininkaujant vaiko teisių apsaugos institucijai, asmens dokumentas gali būti išduodamas (arba pakeistas) be minėtojo prašymo.

Šešiolikos metų sulaukęs pilietis gali pats pateikti dokumentus, skirtus asmens dokumentui gauti, jei asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas jam buvo išduotas anksčiau.

 

Paso praradimas ir keitimas

Pasas pasų poskiryje turi būti keičiamas, jei asmuo pakeičia pavardę, vardą, lytį, gimimo vietą ar datą, asmens kodą, jei pasas yra nebetinkamas naudoti arba jame yra klaidingų įrašų. Pasas turi būti keičiamas ir pasibaigus jo galiojimo laikui arba išnaudojus visus vizoms skirtus lapus.

Jei asmuo praranda pasą, apie šį įvykį jis turi pranešti artimiausiai migracijos tarnybai arba teritorinei policijos įstaigai ir užpildyti dokumentą, kuriame bus paaiškintos paso praradimo aplinkybės. Jei asmuo praranda Lietuvos Respublikos pasą užsienio valstybėje, apie šį įvykį jis turi pranešti konsulinei įstaigai, nurodyti asmens dokumento pavadinimą ir tikslinamuosius paso duomenis, pvz., paso numerį ir išdavimo datą. Asmuo turi užpildyti dokumentą, kuriame būtų nurodyta tiksli asmeninė informacija (t. y. vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, asmens kodas) ir paaiškinti Lietuvos Respublikos paso praradimo aplinkybes.

Facebook Comments