Žyma: laiptai

Kalvystės mokymosi priežastys

Kalvystė vienas sun­kiausių ir ne visada geriausiai apmokamų amatų. Sį teiginį visiškai pa­tvirtina autoriaus atlikti tyrinėjimai įvairiose Lietuvos vietose.Todėl svarbu išaiškinti sąlygas ir priežastis, lėmusias kalvystės amato Lietuvoje
Skaityti daugiau