Už besitęsiančius pažeidimus dviem ūkio subjektams skirtos baudos

2024 m. vasario 7 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK), išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą, skyrė baudą MB „Pasaulis gražus“.  

LRTK nustatė, kad MB „Pasaulis gražus“, teikianti nelicencijuojamas užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, naudodamasi dalijimosi vaizdo medžiaga platforma „YouTube“, neteikia LRTK ataskaitų apie finansinius rezultatus, kaip nustatyta Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos apraše.

LRTK apie nustatytus pažeidimus ne kartą informavo MB „Pasaulis gražus“, tačiau bendrovė  nei prašomos informacijos nei paaiškinimų neteikė, todėl jai buvo taikyta administracinė atsakomybė – skirtas įspėjimas, o pažeidimams tęsiantis LRTK nusprendė skirti jos vadovui administracinę  nuobaudą – 600 eurų baudą, kaip tai numato Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

Išnagrinėjus kitą administracinio nusižengimo bylą, adminitracinė nuobauda buvo skirta UAB „PROARSA“.

LRTK nustatė, kad ši bendrovė neplaninio patikrinimo metu nesilaikė transliavimo licencijos radijo programai „JAZZ FM“ transliuoti nustatytų reikalavimų. Bendrovės įsipareigota informacinių programų trukmė buvo ženkliai trumpesnė, o kai kurių licencijoje numatytų programų nebuvo transliuota visai.

Už pakartotiną licencijoje nustatytų reikalavimų nesilaikymą praėjusiais metais bendrovei jau buvo taikyta administracinė nuobauda – įspėjimas,  todėl, nustačius, kad pažeidimai tęsiasi, bendrovės vadovui buvo nuspręsta skirti dar vieną administracinę nuobaudą – 600 eurų baudą.

Pranešimą paskelbė: Juliana Dunovska, Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Facebook Comments