Seimas svarstys naujos redakcijos Loterijų įstatymo projektą

Seimas svarstys naujos redakcijos Loterijų įstatymo projektą Nr. XIIIP-3750, parengtą siekiant stiprinti loterijų žaidėjų apsaugą, užtikrinti skaidrų loterijų veiklos reglamentavimą, griežtesnę ir iš loterijų gautų pajamų naudojimo kontrolę.

Siekiant skaidresnio loterijų organizatorių 8 procentų nominaliosios išplatintų loterijos bilietų vertės privalomai skiriamos paramos paskirstymo ir panaudojimo, projektu siūloma nustatyti, kad paramos dalyku gali būti tik pinigai. Taip pat siūloma nustatyti, kad tiek loterijų organizatoriai, tiek ir paramos gavėjai privalėtų tvarkyti teikiamos ir gaunamos paramos apskaitą ir teikti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Numatoma įtvirtinti paramos gavėjui pareigą atlikti nepriklausomą auditą ir audito išvadą skelbti viešai, jeigu gaunama parama viršija 10 tūkst. eurų per metus.

Įstatyme siūloma įtvirtinti ribojimus loterijų reklamai ir loterijų žaidėjų amžiui. Siūloma drausti loterijų reklamas vaikams ir paaugliams skirtuose renginiuose, leidiniuose ir interneto svetainėse, taip pat siūloma neleisti išmokėti laimėjimų jaunesniems nei 16 metų amžiaus asmenims.

Naujos redakcijos įstatymo projektu nustatomi reikalavimai loterijų įrenginiams, loterijų bilietams, draudžiama azartinių lošimų simbolika, naudojimas. Taip pat reikalavimas loterijų bilietų spausdinimui, bilietų spausdinimo proceso kontrolės užtikrinimas, nustatomos aiškesnės licencijavimo sąlygos ir tvarka, įstatymo projektas papildytas nuostatomis, nustatančiomis licencijos išdavimo, patikslinimo, atsiskaitymo išduoti licencijai, įspėjimo apie sankcijos taikymą ir jų panaikinimo sąlygos ir tvarka, priežiūros institucijos sprendimų priėmimo terminai ir panašiai.

Įstatymo projektu siūloma interneto ryšiu loterijose dalyvaujantiems loterijos žaidėjams sudaryti galimybę prisijungus prie loterijos žaidėjo sąskaitos loterijų organizatoriui pateikti prašymą riboti didžiausią pinigų sumą, kurią loterijos žaidėjas gali išleisti loterijos bilietams per mėnesį, ir (arba) nusistatyti paros laiko limitą, kuriam suėjus loterijos žaidėjui turės būti nutraukta galimybė dalyvauti loterijose. Siekiant, kad siūlomos priemonės būtų efektyvios, pakeisti prašyme nurodytus pageidavimus loterijos žaidėjas galės ne anksčiau kaip praėjus mėnesiui nuo prašymo pateikimo dienos. Loterijų organizatorius privalės užtikrinti loterijos žaidėjo pasirinktų apribojimų įgyvendinimą.

Projektu numatomi reikalavimai loterijų organizatoriams – siūloma nustatyti, kad šia veikla verstis gali tik finansiškai patikimi, nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys.

Siekiant užtikrinti efektyvią loterijų organizatorių finansinės veiklos priežiūrą ir kontrolę, siūloma nustatyti jiems draudimą užtikrinti kitų asmenų (fizinių ar juridinių) bet kokių prievolių įvykdymą ir teikti kitiems asmenims paskolas, taip pat draudimą didžiosios loterijos organizatoriui verstis kita ūkine ar komercine veikla, išskyrus veiklą, susijusią su loterijos bilietų platinimu (sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl loterijos bilietų platinimo).

Projektui po pateikimo pritarė 73, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 18 Seimo narių. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti lapkričio 26 d.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Facebook Comments