LRTK priėmė šimtąjį sprendimą dėl piratinės interneto svetainės blokavimo

Tęsdama kovą su piratavimu bei gindama autorių teises internete, Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) 2020 m. gruodžio 9 d. šiuo klausimu priėmė šimtąjį sprendimą. Atlikus stebėseną, buvo nustatyta, kad anksčiau užblokuotoje pirminėje interneto svetainėje neteisėtai viešai skelbtas autorių teisių saugomas turinys – audiovizualiniai kūriniai, yra vėl pasiekiamas nauju interneto domeno vardu nežymiai pakeičiant pirminės interneto svetainės pirmojo ar antrojo lygio domeną. Paslaugos teikėjai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos privalės panaikinti galimybę interneto domeno vardo, identifikuojančio interneto svetainę, blokavimo interneto prieigos paslaugų teikėjo srities serveryje būdu, pasiekti interneto svetainėje neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį. LRTK Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyrius nuolat stebėdamas interneto erdvę, nustato nemažai atvejų, kai autorių teisių saugomas turinys neteisėtai viešai yra skelbiamas interneto svetainėse. Dėl šių pažeidimų LRTK turi teisę blokuoti prieigą prie tokių svetainių. Nuo 2019 m. balandžio 1 d. įsigaliojus Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimui, ir LRTK tapus autorių teises internete prižiūrinčia ir saugančia institucija, bei pradėjus taikyti įstatyme numatytas priemones, galima vienareikšmiškai tvirtinti, kad piratinių svetainių blokavimas pasiteisina – apsilankymų skaičius jose ženkliai mažėja, kai kurios užsidaro, neteisėta veikla yra užkardoma ir autorių teisės internete yra apginamos.

Pranešimą paskelbė: Birutė Keršienė, Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Facebook Comments