Įgyvendinant ES sankcijas blokuojami IP adresai, kuriais pasiekiami Rusijos propagandiniai kanalai.

2023 m. kovo 8 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) priėmė sprendimą duoti privalomus nurodymus interneto paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti IP (angl. Internet Protocol) adresus, kuriais sudaroma galimybė žiūrėti Kremliaus propagandos televizijos kanalus „NTV“, „Pervyi Kanal“, „Rossiya 1“, „Rossiya 24“ ir „RTR Planeta“, kuriems Europos Sąjunga (toliau – ES) taiko ribojamąsias priemones – sankcijas.

Prasidėjus karui Ukrainoje, ES Taryba, dėl dezinformacijos ir propagandos skleidimo prieš Europos Sąjungą ir jos valstybes nares pritaikė sankcijas Rusijos propagandiniams televizijos kanalams „RT“ („Russia Today“), „Sputnik“, „Rossiya RTR“ / „RTR Planeta“, „Rossiya 24“ / „Russia 24“, „TV Centre International“, „NTV / NTV Mir“, „Rossiya 1, „ REN TV“, „Pervyi Kanal“. ES Taryba yra pažymėjusi, kad Rusijos Federacija vykdo sistemingą tarptautinę manipuliavimo žiniasklaida ir faktų iškraipymo kampaniją, siekdama sustiprinti kaimyninių šalių ir ES bei jos valstybių narių destabilizavimo strategiją. Visų pirma propaganda ne kartą ir nuolat buvo nukreipta prieš pilietinę visuomenę, prieglobsčio prašytojus, Rusijos etnines mažumas, seksualines mažumas ir prieš ES ir jos valstybių narių demokratinių institucijų veikimą. Tie propagandos veiksmai buvo vykdomi per įvairias žiniasklaidos priemones, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai nuolat kontroliuoja Rusijos Federacijos vadovybė. Tokie veiksmai kelia didelę tiesioginę grėsmę ES viešajai tvarkai ir saugumui.

Kadangi, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos Tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“ LRTK užtikrina tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, kai apribojimai susiję su radijo ar televizijos programų transliavimu, retransliavimu ir platinimu internete, ji atliko stebėseną, kurios metu nustatė, kad televizijos kanalai, kuriems ES taiko sankcijas, yra platinami internete. Stebėsenos metu taip pat nustatyta, kad draudžiamų platinti televizijos kanalų duomenų paketai yra gaunami naudojant serverių IP adresus, pagal kuriuos yra pasiekiami televizijos kanalai „NTV“, „Pervyi Kanal“, „Rossiya 1“, „Rossiya 24“ ir „RTR Planeta“, kuriems ES Taryba taiko sankcijas dėl dezinformacijos ir propagandos skleidimo prieš Europos Sąjungą ir jos valstybes nares. Kadangi draudžiamos platinti televizijos programos perduodamos naudojant interneto ryšį, interneto paslaugų teikėjai turi imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų vykdomos ES sankcijos.

Todėl, LRTK priėmė sprendimą nurodyti viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos panaikinti galimybę pasiekti nurodytus IP adresus, kuriais pasiekiami  televizijos kanalai, kuriems taikomos ES Tarybos patvirtintos sankcijos.

Už tarptautinių sankcijų pažeidimus numatyta administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

Pranešimą paskelbė: Juliana Dunovska, Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Facebook Comments